I ĮVADAS
„Kalėdinis ralis 2020“ (toliau – Renginys) – tai automobilių pramoginis-orientacinis renginys, kurio tikslas – skatinti aktyvų laisvalaikį, propaguoti saugų eismą keliuose, pažintį su krašto lankytinomis vietomis, autoturizmą.

„Kalėdinis ralis 2020“ vykdomas vadovaujantis:
– Tarptautinių ralio taisyklių nuostatomis;
– Šiomis taisyklėmis.
Renginio dalyviai privalo laikytis LR Kelių eismo taisyklių ir šių nuostatų reikalavimų, taip pat Renginio teisėjų ir policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų.
Šių nuostatų pakeitimai ir papildymai skelbiami organizatoriaus išleistais biuleteniais.

Renginio charakteristika.
Renginys vykdomas viešuosiuose pagal KET.
Maršruto ilgis: ~150 km (detalus maršrutas pateikiamas Kelio knygoje).
Bendras rungčių, užduočių skaičius: 10.

II ORGANIZACIJA
2.1. Organizatoriaus kontaktinė informacija:
VšĮ „Idėjų grupė“, Ukmergės g. 223, Vilnius
tel. +370 613 22996, el. paštas: info@igrupe.lt

III RENGINIO DALYVIAI
3.1. Ekipažo sudėtis. Minimalus ekipažo dalyvių skaičius: 2 (du), maksimalus – 5 (penki).
3.2. Dalyvių aprangai nėra specialių reikalavimų, tačiau pageidautina teminė apranga, atspindinti „Kalėdinio ralio“ temą, ekipažo pavadinimą ar pan.
3.3. Kiekvienas dalyvis, pateikdamas paraišką dalyvauti renginyje, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
3.4. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui. Renginio metu dalyviai prisiima pilną atsakomybę už save, savo turtą, gyvybę ir sveikatą, atsako asmeniškai už padarytą žalą tretiesiems asmenims. Dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi parkuose, kitų teisės aktų reikalavimų.
3.5. Kiekvienas dalyvis sutinka, kad Organizatorius visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
3.6. Renginio ekipažų skaičius renginyje ribojamas.

IV ĮSKAITOS IR AUTOMOBILIAI
4.1. „Kalėdiniame ralyje“ vedamos šios įskaitos: Moterų įskaita (ekipažai, kurio narės vien moterys), Vyrų įskaita (ekipažai, kurių nariai vien vyrai), Dviejų narių įskaita, Daugiau nei dviejų narių įskaita, Ekipažų su vaikais įskaita, Istorinių automobilių įskaita (ekipažai, dalyvaujantys su automobiliais, pagamintais iki 1987 m.). Organizatorius turi teisę įvesti papildomų įskaitų.
4.2. Dalyviai turi užtikrinti, kad renginio metu Organizatorius galėtų susisiekti registracijos formoje nurodytu kontaktiniu telefono nr.
4.3. Puošiant automobilius, Organizatorius atkreipia dėmesį, kad prie automobilio tvirtinami daiktai pagal Kelių eismo taisykles laikomi kroviniais. Dalyviai turi laikytis krovinių vežimo reikalavimų, daiktai turi būti tvirtinami taip, kad neblogintų vairuotojui matomumo, nepažeistų transporto priemonės stabilumo, netrukdytų jos vairuoti, neuždengtų žibintų, skiriamųjų ženklų ir valstybinio numerio, prie transporto priemonės pritvirtinti daiktai turi nekristi, nesivilkti, nekelti pavojaus žmonėms, nekelti triukšmo ir neteršti kelio bei aplinkos.

V RUNGTYS, UŽDUOTYS
5.1. Renginyje vykdomos kelių tipų užduotys: specialiosios automobilių vairavimo rungtys (slalomai irk t.) bei kitos papildomos užduotys.

VI PROGRAMA
2020-11-03 Paraiškų priėmimo pradžia
2020-12-04 17:00 val. Paraiškų priėmimo pabaiga
2020-12-07 Preliminarios starto tvarkos paskelbimas
2020-12-13 10:00-12:00 Registracijos paketų dalinimas PS NØRDIKA, Vikingų g. 3, Vilniuje.
2020-12-13 11:00 Startas PS NØRDIKA, Vikingų g. 3, Vilniuje.
2020-12-13 15:30 Finišas (pirmo aut.) šalia PS NØRDIKA, Vikingų g. 3, Vilniuje.
2020-12-13 Preliminarių rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai numatomi, praėjus 30 min. po paskutinio automobilio finišo

VII PARAIŠKOS (REGISTRACIJA)
7.1. Pildoma elektroninė ekipažo registracijos forma www.kaledinisralis.lt (el. registracijos forma pildoma, sukūrus vartotojo paskyrą (prisiregistravus prie sistemos)). Registracija laikoma patvirtinta tuomet, kai sumokamas starto mokestis.
7.2. Starto mokestis turi būti sumokėtas per 3 d. d. nuo registracijos.
7.3. Ekipažas, prisijungęs prie el. registracijos sistemos savo vartotojo vardu, turi galimybę redaguoti paraišką iki administracinės komisijos pradžios. Informacija apie ekipažą taip pat gali būti patikslinta ir registracijos paketų išdavimo metu.
7.4. Organizatorius turi teisę sustabdyti registraciją anksčiau nurodyto termino.
7.5. Starto mokestis ekipažui (automobiliui): 150 Eur.
7.6. Starto mokestis mokamas:
Gavėjas: VšĮ „Idėjų grupė“
Įmonės kodas: 304442620
Bankas: Swedbank
Banko kodas: 73000
Gavėjo ats.s.: LT987300010156094572
Mokėjimo paskirtis: „Kalėdinis ralis 2020“ starto mokestis už: ekipažo narių vardai pavardės ir/ar komandos pavadinimas
7.7. Startinio mokesčio grąžinimas. Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, negali dalyvauti, jam grąžinama 50 proc. mokesčio. Apie tai ekipažas turi informuoti el. paštu info@igrupe.lt iki 2020-12-04 17:00 val., pateikdamas pasirašytą prašymą su nurodytais startinio mokesčio dalinio grąžinimo rekvizitais. Informavus apie nedalyvavimą po nurodyto termino, startinis mokestis negrąžinamas. Jei paraiška nepriimama – grąžinamas visas startinis mokestis.

VIII REKLAMA IR AUTOMOBILIO IDENTIFIKACINIAI NUMERIAI
8.1. Organizatoriaus išduota reklama yra privaloma visiems ekipažams. Organizatoriaus pateikiamų starto numerių, renginio lipdukų dalyviams išdėstymas skelbiamas Priede Nr. 1.
8.2. Renginio metu praradus starto numerius ar/ir reklamos lipdukus, ekipažas privalo informuoti Organizatorių nurodytu kontaktiniu tel. nr. To nepadarius/ tyčia pašalinus minėtus lipdukus renginio metu/ už renginio organizatoriaus reklamos lipdukų dalinį arba pilną uždengimą (jei reklama nematoma), ekipažas diskvalifikuojamas.

IX ADMINISTRACINĖ KOMISIJA
9.1. Dokumentų patikrinimas vyks administracinės komisijos metu. Ekipažo atstovas ar ekipažo narys privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: pasirašytą visų pilnamečių ekipažo narių paraišką (paraiška atspausdinama, prisijungus prie savo vartotojo paskyros registracijos sistemoje, paraiška suformuojama pagal pateiktus duomenis (spausdinimui/pasirašymui).
9.2. Administracinės komisijos metu ekipažams išduodami šie dokumentai: Startiniai numeriai, ralio reklamos lipdukų komp., ralio ID kiekvienam ekipažo nariui, GPS įrenginys.
9.3. Kelio knyga kiekvienam ekipažui išduodama PS NØRDIKA numatytoje vietoje, likus 1 minutei iki atitinkamo ekipažo starto laiko.
9.4. GPS įrenginio išdavimas administracinės komisijos metu ir įrenginio naudojimas renginio metu. Siekiant užtikrinti sklandžią renginio eigą bei nustatyti papildomų rungčių rezultatus, administracinės komisijos metu ekipažams bus išduodamas GPS įrenginys, kurį kiekvienas ekipažas privalės naudoti viso renginio metu.
Kiekvienas įrenginys turi unikalų serijinį numerį, priskiriamą kiekvienam ekipažui. Ekipažų geografinė pozicija stebima viso renginio metu.
Renginio metu įrenginys automobilyje turi būti matomoje vietoje, kad teisėjai galėtų jį identifikuoti.
Ekipažai privalo turėti išduotą GPS įrangą automobilyje, atvykstant į bet kurį teisėjo punktą. Ekipažams, atvykusiems be GPS įrenginio, nebus leidžiama startuoti.
Už įrenginį renginio metu materialiai atsakingas ekipažas. Kiekvienas ekipažas už įrenginio išdavimą administracinės komisijos metu turi pateikti 100 € užstatą. Įrenginys ir užstatas grąžinamas finišavus renginyje paskutiniame laiko kontrolės punkte (šalia starto-finišo arkos), pažymėtame kelio knygoje. Tai galioja tiek finišavusiems ekipažams, tiek ir ekipažams, pasitraukusiems iš renginio anksčiau laiko. Grąžinus netvarkingą, neveikiantį įrenginį arba negrąžinus jo iki 17:30 val., užstatas negrąžinamas.

X BAUDOS
10.1. Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę – 10 sek.
10.2. Skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę – 1 min.
10.3. Specialiosios rungties starte ekipažas privalo pajudėti iš starto pozicijos ir ją atlaisvinti kitam ekipažui per 15 sek. nuo nustatyto starto laiko. Ekipažas, vėluojantis pasitraukti iš starto vietos ilgiau negu 15 sek., gali būti baudžiamas laiko bauda. Ekipažas, skubantis startuoti, t.y. pajudėjęs anksčiau laiko, baudžiamas 20 sek. Ekipažas, sustojęs specialiosios rungties vykdymo metu ilgesniam nei 3 sek. laikui yra baudžiamas pagal 10.11 punktą.
10.4 Vėlavimas į SLK (slaptas laiko kontrolės postas) arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 10 sek.
10.5. Skubėjimas į SLK arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 1 min.
10.6. Ekipažui neatsižymėjus SLK /SKP (slaptas pravažiavimo kontrolės punktas), skiriama bauda – 5 min.
10.7. Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta kelio knygoje – bauda 5 min.
10.8. Neteisingas atsakymas arba neišspręsta užduotis – atitinkama laiko bauda skiriama, atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą (baudos laikas bus pažymėtas kelio knygoje prie kiekvienos užduoties).
10.9. Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 20 sek.
10.10. „Bazės“ neįvykdymas – 20 sek.
10.11. Specialiosios rungties atlikimas ne pagal schemą – bauda 1 min.
10.12. Teisėjų nurodymų nevykdymas gali būti baudžiamas diskvalifikacija.
10.13. Organizatoriams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų ekipažų netoleruotiną elgesį (tyčinis trukdymas kitiems dalyviams trasoje ir kt.) renginio metu, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš varžybų.
10.14. Organizatoriams užfiksavus (foto/video) arba kitiems dalyviams pranešus ir pasitvirtinus informacijai apie neleistiną kitų, renginyje nedalyvaujančių, asmenų ar transporto priemonių pagalbą ekipažui, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio. Ekipažai, paskui kuriuos seks iš paskos/ važiuos/ lydės/ dalyvaus užduotyse asmenys, nedalyvaujantys renginyje, taip pat gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
10.15. Ekipažas atsakingas už kelio knygą, užduočių lapą ir laiko fiksavimo kortelę. Nepateikus užduočių lapo ir laiko kortelės teisėjui arba užfiksavus faktą, kad užduočių lapas ar laiko kortelė yra kitame ekipaže arba pas asmenis, nedalyvaujančius varžybose, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
10.16. Neatsižymėjus LK punkte ar nepravažiavus greituminės rungties bauda ekipažui skiriama varžybų vadovo sprendimu.

XI APDOVANOJIMAI
11.1. Bendrosios įskaitos pirmų trijų vietų nugalėtojai (ekipažai) apdovanojami taurėmis ir diplomais.
11.2. Visų įskaitų pirmų trijų vietų nugalėtojai (ekipažai) apdovanojami taurėmis ir diplomais.
11.3. Papildomos nominacijos: „Kalėdiškiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“. Organizatoriai turi teisę įsteigti papildomas nominacijas.
11.4. Visi ekipažai – prizininkai (ar bent vienas iš ekipažo narių) privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Nedalyvavę apdovanojimuose ekipažai netenka teisės į apdovanojimus bei prizus, jeigu jie numatyti.
11.5. Apdovanojimai vyksta, vadovaujantis preliminariais rezultatais, skelbiamais www.kaledinisralis.lt.

XII KITOS NUOSTATOS
12.1. Protestai teikiami teisėjui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo www.kaledinisralis.lt. Protestas pateikiamas kartu su 50,00 Eur užstatu, nurodant protesto esmę, ekipažo start.nr., kurio rezultatą prašoma peržiūrėti, nurodant visas faktines aplinkybes ir t.t. Užstatas už protestą grąžinamas, patenkinus protestą, nepatenkinus protesto – užstatas negrąžinamas. Gavus protestą, oficialių rezultatų paskelbimas gali būti nukeltas, nurodant naują oficialių rezultatų paskelbimo laiką www.kaledinisralis.lt. Po oficialių rezultatų paskelbimo protestai, prašymai dėl rezultatų išaiškinimo nepriimami. Į užklausas dėl prašymo išaiškinti rezultatus organizatorius atsako per 20 d.d. nuo prašymo gavimo datos.
12.2. Visus ginčus ir nesutarimus sprendžia varžybų vadovas, kurio sprendimas yra galutinis, neginčytinas ir privalomas visiems dalyviams.
12.3. Organizatorius pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti renginio taisykles, renginio eigą, laiką, atstumą, starto tvarką.
12.4. Teisėjų postų darbo laikas baigiasi praėjus 15 min. nuo paskutinio ekipažo numatyto atvykimo laiko.

XIII RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
13.1. VšĮ „Idėjų grupė“, tvarkydama renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyviais dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra renginio dalyvių sutikimas.
13.2. VšĮ „Idėjų grupė“ imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais, dalyvausiančiais renginyje.
13.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
13.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galios sutikimas tvarkyti/saugoti asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo tvarkyti/saugoti asmens duomenis.
13.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.
13.6. Kiekvienas renginio dalyvis patvirtina, kad susipažino su privatumo politika.

Priedas Nr. 1. Organizatoriaus pateikiamų starto numerių, renginio lipdukų išdėstymas