I. BENDROSIOS NUOSTATOS.
1.1. Vilniaus kalėdinis slalomas – automobilių slalomo neklasifikuojamos varžybos vykdomos, vadovaujantis:
– Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu;
– Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos norminiais aktais;
– Lietuvos automobilių sporto Kodeksu;
– Lietuvos automobilių sporto federacijos išaiškinimu „Dėl nelicencijuojamų varžybų“;
– Šiomis taisyklėmis.
1.2. Organizatorius: VšĮ „Idėjų grupė“, Ukmergės g. 223, Vilnius, tel. 861322996, el.p. info@igrupe.lt

II. DALYVIAI.
2.1. Varžybose dalyvauja visi norintys ir turintys galiojantį vairuotojo pažymėjimą pagal įsigytą bilietą.
2.2. Administracinės komisijos metu slalomo dalyviai turi pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, techninės komisijos metu – privalomą civilinės atsakomybės draudimą prieš trečiuosius asmenis ir galiojantį techninės apžiūros taloną (išskyrus sportinius automobilius, kuriais nevažinėjama bendro naudojimo keliais, šių automobilių savininkai pateikia LASF išduotą sportinio automobilio pasą).
2.3. Pasirašydamas paraišką dalyvis įsipareigoja laikytis TSK, LASK, šių taisyklių, techninių reikalavimų automobiliams.

III. AUTOMOBILIAI. ĮSKAITOS.
3.1. Varžybose leidžiama dalyvauti standartiniais, sportiniais ar kitais kėbuliniais automobiliais. Varžybų metu sugedusį automobilį dalyvis gali pakeisti. Šis automobilis turi būti perėjęs priešstartinį tech. patikrinimą.
3.2. Varžybose vedamos įskaitos:
– FWD (priekiniais ratais varomi lengvieji automobiliai),
– RWD (galiniais ratais varomi lengvieji automobiliai),
– AWD (visais ratais varomi lengvieji automobiliai).

IV. STARTINIAI NUMERIAI. REKLAMA.
4.1. Starto numeriai suteikiami registracijos metu.
4.2. Starto numeris klijuojamas ant priekinio automobilio stiklo (keleivio pusėje, viršuje).
4.3. Organizatoriaus reklaminiai lipdukai yra privalomi, klijuojami ant keleivių šoninių durelių stiklų.

V. VARŽYBŲ VYKDYMAS.
5.1. Varžybų data: 2020 m. gruodžio 13 d., sekmadienis. Varžybų laikas: nuo 16.00 val. iki 19.00 val.
5.2. Varžybų vieta: A. Goštauto g. , Vilnius.
5.3. Administracinė komisija vykdoma vietoje.
5.4. Kiekvienam slalomo varžybų dalyviui skiriamas vienas važiavimas pagal įsigytą bilietą. Įskaitiniu varžybų rezultatu tampa geriausias važiavimų rezultatas (laikas). Važiavimų kiekis neribotas. Kiekvienas važiavimas mokamas. Dalyviai turi startuoti pagal organizatoriaus nurodymus. Ne trasoje greitis ribojamas iki 20 km/val.
5.5. Važiavimų metu automobilyje gali būti tik vienas dalyvis.
5.6. Važiavimų laikų matavimas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba.
5.7. Važiavimo metu trasoje atsiradus nenumatytai kliūčiai arba sutrikus elektroninei laiko matavimo įrangai, arba trasai neatitinkant konfigūracijos, teisėjo sprendimu, dalyviui gali būti skiriamas pakartotinis važiavimas.
5.8. Dalyviai varžybų metu turi būti prisisegę saugos diržus. Nepaisant šio reikalavimo, neleidžiama startuoti.

VI. STARTINIAI MOKESČIAI IR ATSAKOMYBĖ.
6.1. Startinis mokestis, mokamas užkiekvieną važiavimą vietoje. Slalomo varžybų startinis įnašas vienam dalyviui vieno važiavimo – 5 Eur. Važiavimų kiekis neribotas!
6.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyviai patyrė varžybų metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taip pat padaryta žala tretiesiems asmenims susipažinimo varžybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui. Trasoje važiuojančių Dalyvių civilinę atsakomybę dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir (ar) turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmės atsako savarankiškai. Varžybose dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys.

VII. APDOVANOJIMAI.
7.1. Organizatoriaus įsteigtomis taurėmis apdovanojami visų trijų įskaitų (FWD, RWD, AWD) I-III vietų prizininkai.
7.2. Dalyviai apdovanojami šalia finišo vietos, 19:30 val.

VIII. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS, BAUDOS.
8.1. Nustatant įskaitų nugalėtojus, fiksuojamas geriausias dalyvio važiavimo laikas. Jeigu vienos įskaitos dalyviams užfiksuotas vienodas laikas, rezultatą lemia paskutinio geriausio važiavimo laikas.
8.2. Varžybų metu skiriamos baudos:
– kūgelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis (toliau „b. s.“);
– „falš“ startas – 10 b. s. ;
– „bazė“ neįvykdymas finiše – 10 b. s.;
– važiavimo ne pagal schema – važiavimas neužskaitomas;
– iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. Viršijamas organizatoriaus nustatytas greitis iki starto vietos ir po finišo – bauda organizatoriaus sprendimu.
8.3. Bet koks dalyvio ar jo komandos nesportiškas, apgaulingas arba negarbingas elgesys nagrinėjamas varžybų sporto komisaro. Jie turi teisę imtis visų priemonių – iki dalyvių pašalinimo iš varžybų bei rezultatų anuliavimo.

IX. RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
9.1. VšĮ „Idėjų grupė“, tvarkydama renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyviais dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra renginio dalyvių sutikimas.
9.2. VšĮ „Idėjų grupė“ imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais, dalyvausiančiais renginyje.
9.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
9.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galios sutikimas tvarkyti/saugoti asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo tvarkyti/saugoti asmens duomenis.
9.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.
9.6. Kiekvienas renginio dalyvis patvirtina, kad susipažino su privatumo politika.